Charles Explorer logo
🇬🇧

Dialectology

Class at Faculty of Arts |
ABO500281

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Historie české dialektologie, dialektologie jako prostorové promítnutí diachronního vývoje, systémový pohled na nářečí, přínos nářečí pro diachronní bohemistiku

2. Hlavní rozdíly českých vs. moravských nářečí v různých jaz. rovinách, česká nářečí v užším smyslu I

3. Česká nářečí v užším smyslu II

4. Česká nářečí v užším smyslu III

5. Středomoravská nářečí

6. Východomoravská nářečí

7. Slezská nářečí

8. Problematika obecné češtiny a moravských interdialektů

9. Městská mluva

10. Enklávy českého jazyka v zahraničí

11. Český jazykový atlas

12. Nářečí v literatuře

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška seznamuje posluchače s problematikou českých nářečí, městské mluvy a stavem jejich výzkumu. Vychází z klasického rozdělení českých nářečí v širším smyslu a sleduje i proces nivelizace nářečí.

Dílčí pozornost je věnována diachronní dialektologii, většinou se však vychází ze stavu popsaného v posledních 50 letech. Součástí přednášky je rozbor dialektologických nahrávek a ukázky z Českého jazykového atlasu a základní přehled českých enkláv v zahraničí i historických jazykových kontaktů češtiny s jinými jazyky na našem území.