Charles Explorer logo
🇬🇧

Karel Čapek 1890-1938: Author for our Age ?

Class at Faculty of Arts |
ABO500283

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.      Boží muka, Trapné povídky, Krakatit

2.      RUR, Věc Makropulos,

3.       Továrna na Absolutno, Válka s Mloky,

4.      Hordubal, Povětroň, Obyčejný život

5.      Bílá nemoc, Život a dílo skladatele FoltýnaSeminář se koná od

31. března 2016  po dobu pěti týdnů vždy v 15:50 - 19:00, m.č. 411, hl. budova FFUK.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V kompaktním semináři, skládajícím se z pěti tematických jednotek, se bude Jan Čulík, Senior Lecturer na Glasgow University ve Skotsku, zabývat z interkulturního hlediska vybranými díly Karla Čapka a spolu se studenty bude uvažovat nad tím, jakou má Čapkovo dílo motivaci, jaké má kořeny a co sděluje. Vzhledem k tomu, že skončilo bipolární rozdělení světa a vrátili jsme se do multilaterálních zahraničněpolitických poměrů, jaké panovaly v době Karla Čapka, seminář bude zkoumat především otázky, do jaké míry jsou Čapkovy kulturněpolitické analýzy světa jeho doby aktuální pro dnešní svět.

Jiným čelným tématem semináře bude vývoj a proměny Čapkových antiutopických literárních děl.