Charles Explorer logo
🇬🇧

Towards a History of Criticism in the Czech Lands: The Initiative of T. G. M.

Class at Faculty of Arts |
ABO500284

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměří na Masarykův program ve vztahu k modernistickému kritickému hnutí a k dlouhodobým debatám o povaze české moderní společnosti. Myšlenková iniciativa rozvržená do čtyř otázek - náboženské, ženské, národní a sociální - nacházela svůj argumentační rámec v hodnocení soudobé literatury, která tvořila v Masarykově myšlení protějšek filozofickému, sociologickému a politickému rozvrhu, mnohdy reagujícímu na aktuální krizové společenské jevy s opožděně a neadekvátně.

Tématy semináře budou otevřené podněty Masarykova návrhu společenské reformy: revize vzdělanostního programu v osmdesátých letech, promyšlení politického programu v letech devadesátých, kritika marxistické ideologie a hodnocení revolučních dějiny Ruska a Evropy a konečně program demokratické revoluce emancipujícího se národnostního státu (Nová Evropa, Světová revoluce). Konfrontace s Masarykovým kritickým stylem a s jeho podněty, jakož i s kontroverzí, jakou s sebou tyto podněty nesly a nesou, umožňuje pochopit jeho výkon v jejím historickém, tj. podstatně současném významu.