Charles Explorer logo
🇬🇧

Karel Gott: Verbalization and narrativization of a popculture icon

Class at Faculty of Arts |
ABO500285

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy: 1) Karel Gott ve světech velkých literárních děl: Kunderova Kniha smíchu a zapomnění a Szczygielův Gottland. 2) Hvězda jako jeden z klíčových pojmů popkultury a masové kultury 20. století: Koncept a možnosti jeho analýzy. 3) "Empirický" Karel Gott: Základní rysy jeho hudební kariéry a jejich sémantika 4) Analýza knižní produkce o Karlu Gottovi s důrazem na způsoby vytváření jeho obrazu (verbalizace hudebního vystupování i života a narativizace do ucelené série komplexní mozaiky): workshopové prezentace dílčích týmů, analyzujících vybranou knižní produkci (s přihlédnutím i ke způsobům vytváření mediálního obrazu v posledních dvaceti letech)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměří na analýzu hvězdného statutu (stardom), který si Karel Gott v kontextu české populární kultury 60. let 20. století vybudoval a po další desetiletí udržoval. Bude zkoumat, jak jsou jeho produkty (LP, koncerty, televizní vystoupení apod.) a události z jeho života slovně označovány tak, aby statut hvězdy (Božský Karel, Mistr, Zlatý slavík, zlatý hlas z Prahy, Sinatra Východu, zpěvák století, směsice Presleyho a Pavarottiho) generovaly.

Zároveň bude analýza knižní produkce, temazitující jeho život a kariéru, sledovat narativní uspořádání jeho životního příběhu, především z hlediska komponování vztahů mezi příčinou a důsledkem. Pozornost bude věnována i obecným aspektům studia popkulturních hvězd v rámci soudobé akademické produkce.