Charles Explorer logo
🇬🇧

Gender Theory and Gender History: An Introduction

Class at Faculty of Arts |
ABO500286

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se soustředí na pochopení základního teoretického konceptu gender (a také queer) a jeho užívání. Seznamuje se čtyřmi výraznými osobnosti genderového myšlení Simone de Beauvoir, Elaine Showalter, Judit Butler, Julie Kristevy. Na příkladech evropské literární historie se taktéř pokusí představit výsledky genderové perspektivy v konkrétních realizacích.