Charles Explorer logo
🇬🇧

Gender, Race, Jewishness. Reading Judith Butler

Class at Faculty of Arts |
ABO500292

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměří na četbu několika základní textů Judith Butler, přes něž se budeme pokoušet uchopit koncept diference,tělesnosti performativity, pojmy jako gender, rasa zvláště ve vztahu žena/žid.

Součástí semináře je analýza filmu Hirošima má láska a některých principiálních beletristických textů,s nimiž Butler pracuje.