Charles Explorer logo
🇬🇧

Theme of Adventure and Travelling in Literature from Greeks to Present

Class at Faculty of Arts |
ABO500294

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Následující návrh témat  je výběrový. Vítané jsou vlastní  náměty.

1.       J. Ludvíkovský: Řecký román dobrodružný-výchozí studie.

2.       Longos: Dafnis a Chloe, Heliodóros: Příběhy Aithiopské a další díla.

3.        Píseň o Rolandovi

4.       Beovulf

5.       Edda

6.       Tristan a Isolda

7.       Artušův okruh, cesty za dobrodružstvím, Dějina britských králů

8.       Chretien de Troyes: Cliges

9.       Évoda Arnošt, O Jetřichovi Berúnském, Tandariáš a Floribela

10.   Marco Polo: Milion, Cestopis tzv. Mandevilla

11.    Gerald z Walesu:Putování Walesem

12.   Oldřich z Etzenbachu: Vilém ze země Slovanů

13.   Helmold z Bosau: Kronika Slovanů

14.   Jean de Joinville: Paměti křižákovy, Život svatého Ludvíka

15.   Křížové výpravy očima arabských kronikářů

16.   Cestopis V. Šaška z Bířkova a panoše Jaroslava

17.   Cestopis Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, popř jiného cestovatele renesanční epochy. Monografie o Harantovi M. Koldínská

18.   Misionářské cesty v baroku: Cesty se znamením kříže. Ed. Z. kalisty. K.Slavíček: Listy vání z Číny

19.   Cestování a dobrodružství  jako prostředek vědeckého poznání a pokroku v románecj J. Verna. Jejich recepce v českém prostředí

20.   Cizí země jako cestovatelský zážitek v dílech českých spisovatelů (Sv. Čech, J. Zeyer, K. Čapek a další)

21.   Zážitky z cesty následníka trůnu: Korunního prince Rudolfa Cesta do zemí  východních. Česky upravil prof. Dr. M.  Kovář. Praha 1882

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Budeme sledovat ve výběru cestovatelský a dobrodružný motiv v dílech autorů jednotlivých období literární historie s vymezením jejich funkce v dobových společenských a kulturních podmínkách.