Charles Explorer logo
🇬🇧

Diploma Thesis Seminar – Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO500295

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Náplní semináře jsou následující činnosti, student vybírá vždy jednu z aktivit, která je nejbližší aktuálnímu stavu jeho závěrečné práce: a)      prezentace diplomového projektu (téma, cíl, teorie, data, metoda, předpokládané výsledky) a diskuse o něm b)      prezentace dílčího problému v diplomové práci (pilotní sondy do materiálu apod.) c)      prezentace jedné části práce (teoretické, nebo praktické)

Nedílnou složkou práce v semináři je diskuse o teoreticko-metodologických souvislostech témat řešených studenty navštěvujícími seminář. Pokud to aktuální situace dovolí, je konkrétním prezentacím přítomen rovněž školitel závěrečné práce.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář slouží studentům – společně s individuálními konzultacemi se školitelem – jako podpora při zpracování závěrečné práce. Seminář je určen studentům, kteří se nacházejí v různých fázích přípravy závěrečné práce.

Studenty v počáteční fázi směřuje ke kritickému čtení dosavadní literatury ke zvolenému tématu. Studenty v pokročilejší fázi vede k vytvoření propracované osnovy závěrečné práce, k vytvoření prvních souvislých částí textu práce a zpracování nasbíraných dat.

Studentům ve finální fázi přípravy pak seminář poskytuje zpětnou vazbu na základě prezentací již hotových částí práce.

Study programmes