Charles Explorer logo
🇬🇧

Interpretations of Works of Literary Canon

Class at Faculty of Arts |
ABO500296

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Starověk, antika:

Bible, popř. některé dílo egyptské, mezopotamské literatury. Homérovy eposy, Aischylos, Sofokles, Euripides, Dafnis a Chloe, Terentius,  Ovidius

Patristika: Sv. Augustin

Středověk:

Hrdinská a rytířská epika – Beowulf, Píseň o Nibelunzích, Píseň o Rolandovi, Píseň o Cidovi, Byliny, Alexandreis W. von Eschenbach, Tristan a Isolda, Maloryho  rytíři krále Artuše. Kosmova kronika:  Přemyslovská pověst, Dalimilova kronika

Dvorská lyrika – Moravo, Čechy, radujte se ! Česká středověká lyrika

Renesance:

Dante A.: Božská komedie, G. Boccaccio: Dekameron, F. Villon: Poslední  testament

Cervantes: Důmyslný rytíř Don Quichote…, Rabelai: Gargntua a Pantagruel, Shakespeare: Romeo a Julie Hamlet, E. Rotterdamský: Chvála bláznivosti.

Baroko a klasicismus:

F. Spee – barokní mystika, J. Racin: Cid, Molliere: Tartuffe, Lakomec, La Fontaine: Balky, F. Kadlinský: Zdoroslavíček

Osvícenství:

Voltaire: Candide, Diderot: Jeptiška, Laclos: Nebezpečné známosti, Prévost: Manon Lescaut.

Romantismus:

Byron,  Shaley, Chateubriand, Hugo, A. Dumas, Mácha,  němcová

Realismus, naturalismus:

Ch. Dickens, H. de Balcac, G. Flaubert, E Zola, Tolstoj, Dostojevskij, Turgeněv, Neruda, Arbes,  Rais, Herrmann,  Šlejhar 20. století – současnost:

R. Rolland, E. M. Remarque, A. De Sain Exypéry, Čapkové, Poláček, Bass, Olbracht, Vančura, Havlíček, Drda Halas, Holan, Hrubín, Seifert, Durych, Kundera, Škvorecký + současní autoři

K. Kesey: Vyhoďme ho z kola ven, G. Orwwell: Farma zvířat, W. Golding: Pán much, Bulgakov: Mistr a Markétka, Nabokov:  Lolita

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Práce v semináři bude vycházet z konkrétního kánonu středoškolské četby, z něhož vychází výběr 20 titulů požadovaných k maturitní zkoušce. V semináři bude možné provést přípravu více variant z jednotlivých historických etap, přičemž iniciativa spočívá v rukou studenta, v tomto případě účastníka semináře.

Příprava se zaměří na obsah díla, děj, na charakteristiku postav a žánru a na vlastní interpretaci smyslu díla.