Charles Explorer logo
🇬🇧

Political prose

Class at Faculty of Arts |
ABO500303

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

"Politická próza" je ovšem pojem příliš široký - pro jakýkoli účel, natož pro výběrový seminář. S politickými tématy se setkáváme v historických románech, v textech reflektujících přítomné dění i ve sci-fi románech a povídkách obrácených do budoucnosti. Jejich ztvárnění charakterizuje někdy přísná dokumentárnost, jindy fantastická alegoričnost, skutečnost je v nich zpodobena s tragickým patosem, ale stejně často i jako výsměšná groteska nebo parodie. Je obtížné tu mluvit o žánru a ještě obtížnější politickou prózu jako žánr definovat. S určitostí ale můžeme tvrdit, že politika prostupuje literaturu od počátků (např. od Iliady) do současnosti a že některá období literárních dějin jsou jí přitahována víc než jiná. Protože se domníváme, že dnes společnost vstupuje právě do takového období, cítíme se zavázáni pokusit se se studenty o reflexi této rozsáhlé oblasti. Návrhy množných tematických okruhů uvádím v oddílu Literatura, zde pouze základní vymezení:

1) Cílem semináře je pokusit se charakterizovat elementární společné znaky politické prózy jako žánru.

2) Témata seminářů a jejich návaznost budou určena zájmy studentů a nebudou sledovat obecnou chronologii.

3) V rámci semináře počítáme s texty z české i světové literatury.

4) V rámci semináře budeme pracovat i s hranými a dokumentárními filmy a seriály.

5) Pokud seminář proběhne úspěšně, počítáme s jeho pokračováním (v konkretizovanější podobě) v dalších semestrech (v tomto semestru jde především o "obhlédnutí terénu", a to v co největší šíři).

6) Seminář je určen pro studenty, které přitahují víc otázky než odpovědi a kteří se nebudou stydět být inteligentnější než jejich vyučující.