Charles Explorer logo
🇬🇧

The Horizon of Modernity: Literary Works of Josef Čapek II

Class at Faculty of Arts |
ABO500322

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář se soustředí na literárněhistorické problémy vážící se k proměnám beletristického díla Josefa Čapka (do Stínu kapradiny, včetně rané společné tvorby s bratrem Karlem) a jeho kontextu, a to jak v bohemistické, tak komparativní perspektivě (mezi literaturami, mezi žánry a druhy, mezi literaturou a uměním). Orientační rámec tvoří vzájemně se prolínající tematické bloky a relativní historická chronologie, zohleďnující vazby Praha-Vídeň, Praha-Paříž a Praha-Berlín, přičemž v centru pozornosti zůstává poukaz k intelektuálnímu prostoru středoevropskému a jeho moderní situaci. Důraz je položen na literární tvorbu J. Čapka s přihlédnutím k povaze jeho díla výtvarného.

V druhém semestru (srov. dále okruhy 5.-9.) se diskuse zaměří prostřednictvím na situaci dvacátých let (recepce díla J. Čapka), tj. na spor o povahu avantgard, vztah mezi uměním původních forem, reprodukcí, životní automatizací a utopií, na kontext dramatiky bratří Čapků a konečně na motiv putování - životní cesty v pozdějším díle J. Čapka.