Charles Explorer logo
🇬🇧

Language of Children and Adolescents

Class at Faculty of Arts |
ABO500324

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Specifika jednotlivých vývojových etap jazyka dětí a mládeže. Charakteristika předškolního, mladšího školního a staršího školního věku, jazyk adolescentů.

Analýza autentických mluvených a psaných projevů. Studium vnějších faktorů ovlivňujících jazyk: rodina, vrstevníci, školní prostředí, média.