Charles Explorer logo
🇬🇧

„Rukopis královédvorský“, „Rukopis zelenohorský“: the Transformations of an Image and the Changing Cultural Situation in the 19th Century

Class at Faculty of Arts |
ABO500326

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

A. RKZ jako literární texty / dobový kontext jejich objevení, resp. vzniku B. Literatura a národní idea / osobnosti: Dobrovský, Jungmann, Hanka aj. C. Inspirace RKZ a proměny jejich obrazu / proměny společnosti D. Potřeba nového zkoumání / zrod moderní vědy a literární historie E. Tzv. boje o RKZ v 80. letech / osobnosti: Masaryk, Gebauer, Vlček aj. F. Význam rukopisných bojů / proměny společenského a literárního života a utváření moderní kritiky

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Středem pozornosti jsou Rukopisy královédvorský a zelenohorský (RKZ) jako literární texty, významotvorné fenomény a předměty vědeckých a literárněhistorických zkoumání a diskusí. Sledován bude "život" RKZ v průběhu 19. století, proměňující se dobová situace; v této souvislosti jde zároveň o poznávání vybraných význačných děl, osobností a jevů české literatury spjatých s tématem RKZ.

Vybrané texty budou čteny a sledovány jednak s důrazem na dobové souvislosti a jejich proměny, jednak v průmětu různorodých dosavadních pohledů a přístupů literárního dějepisu a zároveň s ohledem na literárněhistorické metody a pojmy.