Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Neurolinguistics

Class at Faculty of Arts |
ABO500328

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus

1.      Neurovědy a místo neurolingvistiky v jejich rámci; neurolingvistika a afaziologie; cíle neurolingvistického bádání a její minulost

2.      Neurolingvistika jako interdisciplína: související obory (klinická logopedie, neurologie, radiologie, klinická psychologie, jazyková rehabilitace a terapie) (Radka Majerová)

3.      Jazykový atlas mozku; lokalizacionismus

4.      Jazyková produkce a percepce z neurolingvistického hlediska

5.      Jazykové mody v neurolingvistice: orální, auditorní, vizuální a motorické zpracovávání jazyka

6.      Zobrazovací metody: jejich přehled, klasifikace, dostupnost, výhody a nevýhody pro lingvistické využití; zobrazovací metody: dosavadní výsledky na poli neurolingvistiky

7.      Jazykové poruchy: jejich klasifikace; vývojové a získané poruchy; diagnostická klasifikace; etiologie a symptomatologie poruch; jazykové versus řečové poruchy (Radka Majerová)

8.      Afázie (Tomáš Kubík)

9.      Ostatní poruchy

10.  Anatrie, dysartrie, apraxie a Brocova afázie - diferenciální lingvistická diagnostika, osvojování jazyka při vývojové anartrii (seznámení s diagnózou, práce s defektními výstupy; odlišení od osvojování L2 a osvojování neslyšícími; odlišení vývojové anartrie od afázií - ukázky symptomatologických rozdílů poruch odlišných etiologií; maturační teorie (Radka Majerová)

11.  Terapeutické a diagnostické materiály a pomůcky pro stanovení, zhodnocení a léčbu jazykových poruch; etické otázky při řečové a jazykové rehabilitaci pacienta, příběh pacienta, setkání s pacientem, klinická pracoviště, kazuistické materiály, otázky sběru dat (RM, OS)

12.  TEST

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz představuje přehled zásadních témat ve vztahu jazykových a mozkových struktur, s důrazem na jeho možná narušení a jazykové projevy těchto poruch.Studenti by měli získat přehled o tom, jak jazykové zpracovávání souvisí s obecně kognitivními a neurálními procesy v mozku a jakými způsoby je lze zkoumat, resp. léčit a diagnostikovat jejich narušení.