Charles Explorer logo
🇬🇧

Cochlear Implant: Reasons For and Against

Class at Faculty of Arts |
ABO500329

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurs nabízí možnost zamyslet se nad různými úhly pohledu na otázku kochleárních implantací u neslyšících dětí (popř. dospělých) - tj. nad perspektivou lékařů a dalších odborníků, kteří rodině s neslyšícím dítětem poskytují různé typy služeb, perspektivou slyšících a neslyšících rodičů neslyšících dětí, komunity Neslyšících, aj. Práce v semináři je založena z velké části na analýze odborných studií a populárně naučných článků, které se týkají kochleárních implantací, a následné diskusi nad tématem.

Pokud přijmou pozvání, přijdou na kurs různí hosté, kteří budou vyprávět o svých názorech na kochleární implantace, o zkušenostech s užitím implantátů a o výsledcích, které implantace přinášejí svým uživatelům.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kochleární implantáty; medicínský a kulturní pohled na hluchotu a na kochleární implantace; zkušenosti a výsledky implantovaných neslyšících dětí a dospělých. U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.