Charles Explorer logo
🇬🇧

Phonetics and Phonology

Class at Faculty of Arts |
ABO500333

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní tematické okruhy:

1. Technika řeči (popis činnosti mluvidel, tvoření hlasu).

2. Artikulační a akustické vlastnosti českých hlásek.

3. Zásady transkripce.

4. Suprasegmentální jednotky a jejich zvukové charakteristiky (intonace, rytmus, tempo).

5. Fonologie.

6. Ortoepie češtiny.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz seznamuje se základními rovinami zvukové stavby češtiny a představuje základní pojmy a koncepty fonetického a fonologického popisu jazyka.