Charles Explorer logo
🇬🇧

The Amplitude of Life and Thought. The Critical Monthly at the turn of the 1930s and 1940s and the Books of Essays and Studies series

Class at Faculty of Arts |
ABO500339

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměřuje na intelektuální aktivitu okruhu spolupracovníků Kritického měsíčníku na konci třicátých let a v první půlce let čtyřicátých 20. století s důrazem na osobnosti V. Černého, F. Kovárny a J.

Patočky a jejich cestu k nezávislosti kritického myšlení v limitní životní a společenské situaci.