Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Criticism at the Turn of the Millenium

Class at Faculty of Arts |
ABO500344

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Václav Černý

Černý, Václav: Co je kritika, co není a k čemu je na světě, Blok: Brno 1968.

Patočka, Jan: Co je kritika (nedokončený dopis Václavu Černému reagující na jeho esej Co je kritika, co není a k čemu je na světě), Světová literatura 36, č. 6, 1991, s. 77–78. 2. Jan Lopatka

Lopatka, Jan: Co není a co je kritika, Literární noviny 3, č. 51/52, 1992, s. 9. 3. Literární noviny

Karfík, Vladimír: Od organizací k obcím, Literární noviny 1, č. 1, 1990, s. 1.

Jungmann, Milan: Odpovědnost kultury, Literární noviny 1, č. 1, 1990, s. 1.

Stehlíková, Eva: Jak se dělají Literárky, Kritická Příloha Revolver Revue 1, č. 3, 1995, s. 62–67. 4. Hledání kritiky

Trávníček, Jiří: Básníci, do boje. Aneb jak je důležité míti „Filipa“, Tvar 4, č. 19, 1993, s. 1.

Exner, Milan: Kritika v době postkritické Tvar 4, 24, 1993, s. 6.

Putna, Martin C.: O kritice v čase nula (vstup v diskusi), Divadelní noviny 2, č. 11, 1993, s. 7.

Putna, Martin C.; Borkovec, Petr: Skrz, Souvislosti 4, č. 2, 1993, s. 199–121.  

Bílek, Petr A.: Kocovina jako stav mezi jiným a stejným, Tvar 4, č. 18, 1993, s. 6.

Dohnal R.: Hledání současné kritiky, Tvar 4, č. 39–40, 1993, s. 7. 5. Petr Šrámek

Šrámek, Petr: Co je literární kritika?, Host 11, č. 2, 1995, s. 37–40. 6. Michael Špirit

Špirit, Michael: Literární kritika: ani soud, ani „porozumění“, Kritický sborník 15, č. 4, 1995, s. 2–3. 7. Jan Lukeš

Lukeš, Jan: Co je kritika, Lidové noviny 6, č. 185, příl. Národní 9, č. 32, 1993, s. 2. 8. Martin C. Putna

Putna, Martin C.: Kritiku katolickou?, Iniciály 1, č. 12, 1990, s. 31. 9. Radim Kopáč – Marek Vajchr – Karel Piorecký  

Vajchr, Marek: Kritika kalkulem a imitací, Revolver Revue, č. 60, 2005, s. 273–278, též in: Vyložené knihy, Společnost pro Revolver Revue: Praha 2007, s. 89–96.

Piorecký, Karel: Dojmy z četby, Host 24, č. 7, 2008, s. 18–19. 10. Jakub Vaníček – Tomáš Kubíček

Vaníček, Jakub: Literární kritika, nebo rozvoj osobnosti?, Tvar 22, č. 7, 2011, s. 12.

Selepko, Ladislav: Poznámka k básnickosti díla  a „zastírání“ reality, Tvar 22, 13, 2011, s. 11.

Vaníček, Jakub: Suverze, nebo loajalita?, Tvar 22, č. 14, 2011, s. 12.

Kubíček, Tomáš: Kritika literární kritiky, Tvar 22, č. 19, 2011, s. 6–7.

Janoušek, Pavel: Kritika kritiky kritiky aneb Program programu aneb Co lze stvořit z instantní polévky?, Tvar 23, č. 1, 2012, s. 8. 11. Konference o kritice, Brno 2016

Pavelka, Jiří: Několik poznámek k současnému umění a internetové umělecké kritice, in: Konference o kritice (sborník, 12. 10. 2016), Brno 2016, s. 34–35. 12. Pavel Janoušek – Aleš Haman

Janoušek, Pavel: Císařovy nové šaty aneb O literární kritice a jejích hrách, Tvar 7, č. 8, 1996, s. 1 a 4.

Haman, Aleš: Kritika jako hra, Literární noviny 7, č. 21, 1996, s. 5. 13. Macura – Mikulášek – Svoboda

Macura, Vladimír: „Černé řady“ nakladatelství Poezie mimo domov (Strož Daniel), Tvar 6, č. 14, 1995, s.11–12.

Mikulášek, Alexej: Když v hodnocení rozhoduje nenávist a zloba, Haló noviny, č. 226 (27. 9.), 1995.

Svoboda, Richard: Sprosté otření o Mikuláška Alexeje, kritika českého levého, Tvar 6, č. 18, 1995, s. 13 (obsahuje přetisk Mikuláškovy stati). 14. Jiří Trávníček – Petr Koťátko

Trávníček, Jiří: Kritika je jen jednou z možností interpretace, rozhovor s Jiřím Trávníčkem, rozmlouval Miroslav Balaštík, Host 13, č. 3, 1997, s. 77–80.

Trávníček, Jiří: Tání chůze, recenze, Host 15, č. 1, 1999.

Koťátko, Petr: Kritika a princip vstřícnosti, Host 15, č. 3, 1999, s. 20–21.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V kursu se seznámíme s výběrem textů význačných kritiků, kteří působili v 90. letech 20. století a na počátku 21. století. Zajímat nás budou jejich kritické programy, koncepce a kritéria, rétorické a argumentační styly, tak jak jsou vyjádřeny v klíčových statích nebo polemikách.

Budeme je interpretovat a srovnávat; budeme si všímat, na jaké tradice literárněkritického myšlení navazují, proti kterým se vymezují, jejich teoretického pozadí a na jaké aspekty kritického aktu se zaměřují.