Charles Explorer logo
🇬🇧

J. R. R. Tolkien and Children's Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO500345

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předběžný program (bude doplněn a upřesněn):4. 10. - vzhledem k účasti vyučujícího na konferenci začíná seminář až 11. října!11. 10. - úvodní hodina, představení tématu, texty určené dětem v rámci Tolkienova díla, kontext britské a světové dětské literatury18. 10. - Tulák Rover (1. část - kapitoly 1-3), čarodějové a magie v dětské literatuře, Edith Nesbit (Pět dětí a skřítek), cesty na Měsíc v evropské tradici25. 10. - Tulák Rover (2. část - kapitoly 4-5), britská dětská literatura o zvířatech (Williamson a další), život pod vodou (Charles Kingsley: Vodňátka); čteme 1. kapitolu Větru ve vrbách (Žabákova dobrodružství) a jeden z příběhů králíčka Petra (viz přiložený soubor)1. 11. - Kovář z Velké lesné, esej O pohádkách (obojí čteme), čarovná říše (faerie), Edward Knatchbull-Hugessen: Kočka Míca (viz přiložený soubor)8. 11. - Sedlák Jiljí z Oujezda / Farmář Gil z Hamu, odkaz středověku a draků; J. B.

Cabell: Tenká královna Elfie a Queen of Elphame, George MacDonald (Zlatý klíč); čteme Sedláka a Zlatý klíč (viz přiložený soubor)15. 11. - Příhody Toma Bombadila a další poezie určená dětem (Goblin Feet), srovnání s jinou poezií pro děti (Carroll apod.), čteme Příhody Toma Bombadila, jednu Carrollovu báseň (viz přiložený soubor), Tolkienovu báseň Goblin Feet a Langovu báseň The Fairy Minister (obojí například zde: https://archive.org/details/bookoffairypoetr00owen/page/176)22. 11. - Pan Blahoš, List od Nimrala, meze autobiografičnosti, Tolkien a Lewis (Narnie), čteme Blahoše a Nimrala a vrátíme se ještě k básním, které jsme minule nestihli (Kočka, Želvozem, Olifant, Mňoukalové, Poklad, Nevěsta a stín, Mořský zvon)29. 11. - Hobit (1. část), čteme prvních 7 kapitol (do kapitoly "Podivný příbytek", včetně)6. 12. - Hobit (2. část), čteme kapitoly 8-11 (budeme se však zabývat také kapitolami 3-7, neboť jsme je nestihli probrat minule); Edward Augustine Wyke-Smith: Úžasná země snergů (nepovinně, úryvek pro zájemce - viz soubory)13. 12. - Hobit (3. část), komiksové a filmové adaptace20. 12. - Dopisy Dědy Mráze a vánoční tematika v dětské literatuře, případně moderní fantasy literatura pro děti čerpající z TolkienaLednová hodina (10. 1. 2019) - zhodnocení; pustíme si také zkrácenou verzi filmového Hobita a následně můžeme srovnat s původní adaptací. Film je poměrně dlouhý, doporučuji vzít si s sebou občerstvení a vodu.

Koná se v místnosti č. 18.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zabývá především interpretací zkoumáním těch Tolkienových děl, které jsou zcela nebo zčásti určené pro dětského čtenáře (Hobit, Tulák Rover, Farmář Jiljí z Oujezda, Kovář z Velké Lesné, Pan Blahoš, Příhody Toma

Bombadila, Dopisy Děda Mráze). Bude realizován podrobnou četbu uvedených děl a následnou diskusí nad nimi, a to jak s přihlédnutím ke zbytku Tolkienova díla a jeho osobnosti, názorům a teoretickým úvahám, tak v rámci britské a obecněji i světové literatury určené dětskému čtenáři a jejích konstitutivních rysů, zejména v první polovině 20. století.