Charles Explorer logo
🇬🇧

A Man with Oar – Ulysses as a character and paradigm in medieval literature

Class at Faculty of Arts |
ABO500347

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

10. 10. Homérův Odysseus17. 10.

Odysseus v latinské tradici (zejm. Diktys Krétský)24. 10.

Vstup do středověku, specifika středověké literárnosti; toto téma doprovodí test zmíněný v podmínkách atestace 31. 10. Odysseus v křesťanských rukou (základní alegorická interpretace a využití jeho příběhu)7. 11.

Odysseus v tradici starého Irska (tradice Imrama)14. 11. Odysseus jako hříšník (Dante Alighieri)21. 11.

Pénelopy (Ovidius, Christina de Pizan, Grizelda)  28. 11. Putující chytrý král (anonymní Vita Apollonii regis Tyri v různých podobách) 5. 12.

Trójská válka jako prehistorie civilizace (Vergilius, Geoffrey z Monmouthu)12. 12. Dvorní Odysseové (anonymní Roman d’Eneas, Chrétien de Troyes, tristanovská látka)19. 12.

Odysseus jako bytost na hranici (středověké Alexandreidy, Herzog Ernst / Vévoda Arnošt)9. 1. Dozvuky (James Joyce, Ezra Pound)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Ithacký král Odysseus, strůjce vítězství Řeků v trójské válce, proslul v antice jako polytropos. Muž mnoha tváří, zákrut a obratů, bojovník, mudrc a chytrák; král rolník, donucený bloudit po mořích, zkušený mořeplavec, putující nakonec (podle některých podání) do nejhlubšího vnitrozemí. V tomto interpretačním semináři se zaměříme na podoby tohoto hrdiny (zejména) ve středověké literatuře. Prozkoumáme souvislosti jeho cesty s rytířskými putováními i s osudem hříšného člověka jakožto psance a štvance na zemi, zaměříme se i na vazby středověkých Odysseů k různým Pénelopám či k jejich vlastní královské moci. Při tom všem budeme sledovat způsoby zrcadlení antické literatury v té pozdější.

Veškeré texty budou zpřístupněny elektronicky, v české či anglickém překladu. Seminář může sloužit rovněž jako úvod do studia starších textů (i pro studenty bakalářského stupně), zprostředkovávající prostřednictvím dílčích sond pohled na fungování písemnictví před nástupem knihtisku a na vývoj evropské literární tradice. Těžiště výkladu i práce bude v mezích sylabu napevno stanoveno během první hodiny, podle preferencí a potřeb účastníků.