Charles Explorer logo
🇬🇧

Fundamentals of Neurolinguistics II

Class at Faculty of Arts |
ABO500348

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Neuronální koreláty pro: •Figurativní jazyk •Vnitřní řeč •Znakový jazyk •Čtení, psaní •Bilingvismus a multilingvismus •Akvizici jazyka •Evoluci jazyka •Jednotlivé jazykové roviny a procesy •Specifické jazykové poruchy •ostatní kognitivní domény a jejich poruchy (pozornost, paměť, demence, psychické a mentální poruchy) •Některých slovních tříd a gramatických kategorií (jména a jejich sémantické atributy, slovesa a čas) Kromě toho rozšíření látky z min. kurzu: -Speciální problémy lateralizace -Speciální problémy afázií -Speciální problémy zobrazování •Speciální problémy komprehenze a produkce orálního jazyka Plasticita mozku Zpracování čísel a číselných pojmů Language fiber tracts

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz představuje rozvinutí zásadních témat ve studiu vztahů jazykových a mozkových struktur, s důrazem na jejich možná narušení a jazykové projevy těchto poruch.

Studenti by měli získat podrobnější informace o neurologických korelátech jazykového zpracovávání, neurolingvistickém výzkumu mozku, technikách a metodách neurolingvistické práce a zejména orientaci v aktuálních tématech a problémech neurolingvistického bádání ve světě, v podobě blokových seminářů na vypsané téma. U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.