Charles Explorer logo
🇬🇧

World Poetry III

Class at Faculty of Arts |
ABO500349

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Rozpis přednášek kursu:   3. 10. Řecko – Hésiodovy hymny na oslavu světového řádu: Sylva Fischerová   10. 10. Řím – Ovidiovy Proměny jako labyrinty vyprávění: Martin Bažil     17. 10. Rusko – Bylina Smrt Svjatogora aneb jak se chytá druhá slina: Ilja Lemeškin   24. 10.

Francie – Píseň o Rolandovi: Jiří Pelán   31. 10. Čechy – Rukopis královédvorský a zelenohorský: Dalibor Dobiáš   7. 11. Arménie – Epos o sasunských šílencích: Petra Košťálová   14. 11.

Rusko – Já piši Vám... Puškinův Oněgin v českých překladech: Stanislav Rubáš   21. 11. Čína – Tu Fu – strastiplné putování v době válečného rozvratu: Olga Lomová   28. 11.

Francie – Mallarmé, Vrh kostek: Záviš Šuman   5. 12. Irsko – W.

B. Yeats, narrative poems: Justin Quinn (anglicky)   12. 12.

Amerika – T. S.

Eliot: Stephan Delbos (anglicky)   19. 12. Amerika – Ginsberg, Kvílení: Josef Rauvolf

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Otevřený volitelný kurz určený pro všechny studenty FF UK bezprostředně navazuje na kurs Světová poezie I, konaný v zimním semestru 2017/2018.

Cyklus chronologicky řazených přednášek je věnovaný zejména epické poezii v různých dobách a kulturách. Jednotlivé přednášky se v různé míře dotýkají témat a forem poezie, její obraznosti, intertextových i literárněhistorických souvislostí.

Jádrem každé přednášky je konkrétní ukázka (případně několik ukázek) a její rozbor. S ohledem na rozmanitost jazyků je třeba pracovat s překlady; originál bude ale také k dispozici.