Charles Explorer logo
🇬🇧

The Theory and Practice of the Field of Culture and Field of Literature as Coined by Pierre Bourdieu

Class at Faculty of Arts |
ABO500354

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tradiční, chronologicko-lineárně koncipovaný výklad literárních dějin bude vystaven do kontrastu s domýšlením konceptu prostorového, jak bylo rozvíjeno v představě pole (le champ) a komplementárním doplňku habitus francouzského sociologa umění Pierra Bourdieu.

Časový koncept nevyhnutelně pracuje s představou filtrování (odolávání "zubu času", "přežití", "nesmrtelnosti"), kdy právě test časem oddělí kanonické jádro od marginálních, "dobových" projevů. Proto zakládá výklad dějin literatury na předpokladu vývojové novosti a estetické či umělecké funkce díla. Naopak prostorový koncept dějin umožňuje eliminovat časovou linearitu (díla se zanořují do hloubky pole a opět se díky diskursivnímu dění na poli mohou vynořovat) a namísto fatální hranice kanonického a nekanonického (zapamatovaného a zapomenutého) vytvářet flexibilní představu neustálého posouvání mezi centrem a periferií. Zároveň umožňuje reflektovat "komunikaci" jednotlivých děl, tedy souběh či soupeření jednotlivých diskursivních sdělování. V neposledním ohledu je pak koncept pole podnětný i proto, že umožňuje vnést přirozeně do uvažování projevy intermediální a nemusí opět konstruovat pevné hranice mezi literaturou a non-literaturou.  

Základní tematické okruhy:

Foucaultův koncept diskursu a archivu ve vztahu k pojetí paradigmatu či epistémé

Foucaultovo pojetí diskursivních činností

Bourdieův pojem literárního pole a možnosti jeho domýšlení na představu kulturní pole

Bourdieův habitat a další pojmy související s konceptem kulturní produkce

Koncept pole ve vztahu k přístupům nového historismu a sémiotiky kultury

Praktická aplikace: Modelový koncept českého kulturního pole ve vybraných letech: 1908, 1932, 1953, 1963, 1977 a 1988.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Metodologický seminární kurz bude nabízet výklad konceptů vzniku a fungování kulturních produktů (v celé jejich šíři od děl "vysokého" umění před díla "popkulturní" až po díla "triviální" či produkty "masové" kultury). Základem výkladu bude pojetí diskursu a diskursivních činností, jak je koncipoval Michel Foucault, a s tímto pojetím související koncept kulturního pole a habitatu, který rozvinul Pierre Bourdieu.

Cílem kurzu je nabídnout studentům dostatečně ucelený "slovník" pojmů, jež se v těchto konceptech nacházejí a s nimiž je možné vykládat stav i vývoj soudobé kultury v celé jejich šíři a v zohlednění jak aspektů geneze (produkce), tak i kontinuální recepce. Tento teoretický výklad by měl poskytnout studentům i možnost domýšlení a aplikací na jednotlivé sféry kultury a umění, stejně jako na celou oblast kulturní historie.

Toto "produkční" a sociologicky koncipované pojetí bude zároveň výkladově konfrontováno se sémiotickým pojetím kultury, jak jej rozpracoval Jurij Lotman a další představitelé tartuské školy. Jádrem kurzu je četba odborných textů, jejich interpretace a aplikace na vybraný kulturní materiál.