Charles Explorer logo
🇬🇧

Textology and the Question of Editing of Medieval Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO500362

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Základní okruhy a otázky

1.      Předání materiálů, rozdělení a časové rozvržení úkolů, instrukce k práci se šablonou/xml

2.      Možnost využití počítačových nástrojů tvorbu digitálních edic, prohledávání a porovnávání textu, poloautomatickou transkripci, analýzu pravopisu atd.

3.      Otázky zpřístupňování českých a latinských středověkých textů: typy pramenů, typy přístupů, typy edic, ediční zásady

4.      Středověké kazatelské texty: evropský kontext, česko-latinský bilingvismus, textová transmise - autorství a původnost, zápis vs. přednes

5.      Liturgický význam kazatelství, středověký perikopální systém, okruh de sanctis a de tempore

6.      Úloha písaře