Charles Explorer logo
🇬🇧

Chapters from (Literary) Criticism in the Czech Lands

Class at Faculty of Arts |
ABO500368

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kapitoly z dějin (literárně)kritického myšlení v Čechách  

Volitelný seminář  

Úterý 9.10-10.40  

Vyučující: Doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.  

Požadavky k atestaci:

Pro zápočet jedno delší a jedno kratší vystoupení. V případě atestace typu zkouška analytická písemná práce (kolem 10 stran - kritika pramenů a literatury předětu).  

Tematické okruhy:  

Co je kritika? Otokar Fischer o kritice a F. X. Šalda o „zradě vzdělanců“

Co je to „bullshit“ a jak mu čelit? H. G. Frankfurt: On Bullshit.

Co se smí a co se nesmí? Josef Kodíček, Otokar Fischer, Pavel Fraenkl a Oldřich Králík o Šaldových pseudonymech a autostylizaci.

Kritika a polemika. A. Schopenhauer: Eristická dialektika.

Smysl pamfletu. Jaroslav Durych: Ejhle, člověk! Petr Rezek: Démanty české filozofie.

Kritika jako útěcha a alternativa. E. Rádl: Válka Čechů s Němci a Útěcha z filozofie. 7.   Kritika a interpretace (umění číst a psát v kontextu), kritik a producent. Příklady nových situací: J. Grossman jako kritik, J. Vohryzek, J. Lopatka, J. Opelík.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tématem semináře je povaha, úloha a předmět kritiky, nepohodlné tvůrčí aktivity, která zakládá debatu o problémech moderní doby a podává její symbolický rozvrh. Nejde zde pouze o kritiku v jejích zvláštních oborech (literární, výtvarná...), nýbrž o kriticismus jako výraz sebevědomé modernosti usilující o diferenciaci a hodnotovou orientaci v podstatně nezajištěném světě.

Jde také o to ukázat kritiku jako formativní a často i stylotvornou iniciativu moderní kultury v Čechách - od Dobrovského, přes Havlíčka a Masaryka po nedávnou současnost.