Charles Explorer logo
🇬🇧

Strange places

Class at Faculty of Arts |
ABO500371

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předběžný harmonogram:   20.2.    úvodní hodin 27.2.    POZOR: se hodina nekoná, místo ní bude společný výlet do Ostravy 6.3.      POZOR: začátek v 15:50 základní teoretické koncepce

Host: Irena Vaňková 13.3.    Soundscape - vycházka v okolí FF UK 20.3.    sraz 15:00 u pumpy na Roztylském náměstí - speciální projekce   27.3.    Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze 10.4.    POZOR: začátek v 16:00 - sraz na zastávce tramvaje č. 17 Nad Trójou

            Trója - Kobylisy - Bulovka 17.4.    Hlubočepy - Barrandov - Hlubočepy 24.4.    Chuchle - Braník

?          POZOR: náhradní termín za státní svátky 1. a 8. 5.

Karlín - Libeň - Libeňský ostrov 15.5.    Podolí - Výtoň

Během kurzu bude rovněž realizována vycházka filmovou Prahou - její termín je v jednání.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Vycházkový seminář si klade za cíl seznámit studenty s "jinou" Prahou, s místy, která jsou pro českou kulturu zcela zásadní, avšak do běžných průvodců nebyla zahrnuta.

V první části kurzu budou studenti seznámeni s teoretickými koncepcemi, které se k danému tématu vztahují (filozofickými, antropologickými, sociologickými, lingvistickými, historickými i z oblasti vizuálních studií)

Druhá část kurzu bude již vycházková (vycházek bude přibližně 8), jednotlivé vycházky budou doprovázeny kulturně historickým a teoretickým výkladem, referáty studentů a případně setkáními s vybranými hosty.

Letošní vycházky budou např. do míst: Braník, Chuchle, Barrandov, Hlubočepy, Invalidovna, Karlín, Prosek, Kobylisy, Bulovka, Malvazinky, Staré Jinonice, Podolí aj.

Od studentů je vyžadována aktivní účast na semináři a příprava referátů na jednotlivá setkání. Výstupem pak bude pokračování (zatím internetovém) neobvyklém průvodci Prahou, jehož základem jsou jednotlivé referáty studentů odevzdané v písemné podobě a v náležité formě, která bude specifikována na semináři, a fotografie pořízené na jednotlivých vycházkách.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- zájemci do kurzu budou vybíráni na základě MOTIVAČNÍHO DOPISU, který odevzdají na začátku kurzu (na první hodině bude upřesněno) - pokud tedy o své účasti váháte, prosím, nehlašte se

- kurz je vypisován druhým rokem, yvcházky však budou obměněny - může být tedy navštěvován opakovaně

- seminář je turistický (pohodlné boty podmínkou) + není vždy jasný přesný konec semináře, záleží na rychlosti naší chůze