Charles Explorer logo
🇬🇧

Curia ducis, curia regis, court of prince, of king in Czech literature

Class at Faculty of Arts |
ABO500373

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Curia ducis, curia regis, knížecí a královské dvory v literatuře 

Od souvěkých  reflexí až po moderní literaturu 

Volitelný seminář, LS, 2 h. týdně, vyučující: doc. Jiří Hošna 

Charakteristika kurzu: 

Práce v semináři se zaměří na charakteristiku dvorů knížat a králů, ev. císařů v komplexu jejich složení, funkce a interakcí společenských vazeb, jak je zobrazili autoři legend, kronik kázání, bajek, pamětí apod. S panovnickými dvory lze sledovat i obraz dvorů významných velmožů i duchovních hodnostářů (biskupů, arcibiskupů, opatů významných klášterů). 

Dvory merovejských a karolinských králů 

Dvůr Karla Velikého 

Ideál středověkých králů a jeho dvůr - Artuš 

Dvory prvních přemyslovských knížat: Bořivoj, Ludmila, Spytihněv I., Vratislav I.<span class="EOP SCX161814210" style="font-size: 11pt; line-height: 20px; font-family: Calibri,Sans-Se