Charles Explorer logo
🇬🇧

Images of Emil Zátopek in Sociocultural Context in Last 70 Years

Class at Faculty of Arts |
ABO500374

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměří na analýzu proměn, jimiž od konce 40. let 20. století do současnosti prochází obraz Emila Zátopka v literatuře, a to s dosahem i do sféry non-fiction, stejně jako do sféry filmu, komiksu a sféry mediální. Bude se věnovat různým aspektům ideologického přisvojování Zátopka (sokolského, vojenského, stalinistického, nacionálního a komerčního).

Bude zkoumat na konkrétních knižních a jiných textech, jak jsou události z jeho života slovně přeznačovány tak, aby akcentovaly statut hvězdy a zároveň vyjadřovaly označované dění podle svých ideologických potřeb. Pozornost bude věnována i obecným aspektům studia hvězdného statutu (stardom) v rámci soudobé akademické produkce.