Charles Explorer logo
🇬🇧

Manifests of European Avant-Guardes

Class at Faculty of Arts |
ABO500375

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

"Manifest" jako specifický typ/druh literárního textu je bezprostředně spojen s vývojem historické avantgardy. V žánru manifestu, který avantgarda "pro sebe" objevila, v němž také sama sebe znovu objevovala (nebo chtěla objevovat) a definovala, se manifestuje jednak podstata avantgardního akcionismu, jednak základní intence a cíl avantgardních hnutí - evropských i mimoevropských: nové uspořádání světa. S určitou nadsázkou by se dalo říci, že historická avantgarda "zapletla" svět prvních tří desetiletí 20. století do sítě manifestů, které vyzývaly k určitým postojům, k estetickým, společenským a politickým akcím, provokovaly k určitým činům nebo dávaly pokyny k produkci uměleckých děl. Z této perspektivy je manifest perfektním místem diskursivně formulované syntézy života a umělecké praxe; zde se zřetelně projevuje zásadně odmítavá reakce avantgardních hnutí (již v desátých letech 20. století) na estetismus výlučnosti a jedinečnosti umění v (post)symbolismu. Avantgarda věřila v překonání tohoto typu autonomie umění a uměleckého tvoření, které obrátila - v ostrém protikladu k umělecké praxi symbolistické moderny - navenek, k "životní praxi". Podle zajímavé teze Paula Manna, kterou rozvíjí ve své práci The Theory-Death of the Avant-Garde (1991), se avantgarda nakonec nestala "obětí" institucionalizovaného umění a jeho trhu, jak často sama ráda tvrdila, ale mnohem spíše obětí svého vlastního diskurzu a diskurzívního kontextu, který se kolem ní vytvořil. Historická avantgarda se ve svém nejoblíbenějším žánru, v manifestu, sebeafirmovala, v něm žila a také zemřela. V semináři půjde o tematizaci a diskusi manifestů ‘hlavních’ evropských avantgardních hnutí a skupin prvních tří desetiletí 20. Století, o rekonstrukci jednak specifických aspektů manifestu jako literárního druhu nebo "typu" textu, jednak performativní funkce manifestu a avantgardního manifestantismu, jednak estetické a politické pozice a implikace historické avantgardy v jejích manifestech a konečně o "zrušení" avantgardního "manifestismu" v manifestu samotném a ve vztahu k současné debatě o "smrti avantgardy".  

Hlavní tematické okruhy:

Futurismo & futurismi… a jejichmanifesty

Akce, provokace, skandál: manifesty expresionismu a dadaismu

"Svět začíná v NÁS a NÁMI": manifesty ruské avantgardy

Manifesty "nového člověka" na troskách "starého světa"

"Nic. Nic než lyricko-plastické vzrušení…" manifesty české avantgardy 20. let

"Požaduji hlubokou, opravdovou okultnost surrealismu": manifesty surrealismu

Poslední manifest? Avantgarda za hranicemi avantgardy