Charles Explorer logo
🇬🇧

The Topic of History in Czech Literature in 19th and 20th Centuries II

Class at Faculty of Arts |
ABO500378

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Historická tematika v české literatuře II

Seminář naváže na seminář Historická tematika v české literatuře I. Bude se zabývat proměnami próz, případně i dramat s tématem historie po roce 1918.

Účastnit se ho mohou i studenti, kteří neabsolvovali seminář Historická tematika v české literatuře I.

Navrhované texty:

Jaroslav Durych: Rekviem (1930)

Vladislav Vančura: Markéta Lazarová (1931)

Karel Čapek: Kniha apokryfů (1945)

Miloš Václav Kratochvíl: Král obléká halenu (1945)

Miloš Václav Kratochvíl: Mistr Jan (1951)

Václav Kaplický: Kladivo na čarodějnice (1963)

Karel Michal: Čest a sláva (1966)

Oldřich Daněk: Král utíká z boje (1967)

Jiří Šotola: Tovaryšstvo Ježíšovo (1969)

Vladimír Körner: Údolí včel (1978)

Vladimír Macura: Informátor (1992)