Charles Explorer logo
🇬🇧

Contemporary Slavonic Languages

Class at Faculty of Arts |
ABO500383

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Stručný přehled dějin slavistiky

2. Klasifikace slov. jazyků - přístupy, přehled

3. Vnější jazykové vlivy, balkánský jazykový svaz

4. Západoslovanské jazyky - charakteristika, popis jazyků

5. Východoslovanské jazyky - charakteristika, popis jazyků

6. Jihoslovanské jazyky - charakteristika, popis jazyků

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška Současné slovanské jazyky se tématicky doplňuje s přednáškou z paleoslovenistiky, s níž tvoří v rámci navazujícího mgr. studia jakýsi slavistický blok. Zabývá se především klasifikací slovanských jazyků, jejich areálovým členěním, popisem společných i specifických znaků i stručnou historií jednotlivých slovanských jazyků.