Charles Explorer logo
🇬🇧

Epistolary Communication

Class at Faculty of Arts |
ABO500384

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

- teoretické přístupy k dopisu, druhy dopisů, komunikáty dopisu podobné

- teoretický aparát k popisu specifik epistolární komunikace: subjekty v promluvě, stylizace, sebestylizace, komunikační perspektiva, komunikační strategie, vybrané teorie zdvořilosti aj.

- analýza konkrétního materiálu dle výběru zúčastněných

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je zaměřen na otázky spojené s teoretickým uchopením a analýzou epistolární komunikace. Soustřeďuje se na problematiku dopisu, ale dle zájmu účastníků i na komunikační situace, které se dopisu v různých aspektech podobají (email, SMS, chat aj.).

V teoretické části jsou diskutovány různé teoretické přístupy k dopisu a propracováván aparát vhodný k analýze epistolárního materiálu (problematika ztvárnění subjektů, stylizace a sebestylizace, otázky zdvořilosti a řečové etikety, komunikační strategie atp.). Jádrem práce v semináři je pak analýza vybraných jazykových jevů v konkrétních textech či komunikačních situacích podle volby a zájmu zúčastněných.