Charles Explorer logo
🇬🇧

Methodology of Teaching of Czech Language and Communication Education I

Class at Faculty of Arts |
ABO500386

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vymezení didaktiky jako vědní disciplíny

Cíle vyučování češtině

Didaktické zásady ve vyučování čj

Metody a formy práce v čj

Cíl vyučovací hodiny

Příprava na vyučovací hodinu

Vyhodnocení hodiny

Komunikační výchova

Mediální výchova

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška představí základní přístupy k didaktice jazyka, seminář je realizován formou cvičných studentských didaktických výstupů. Zaměříme se také na obecnější otázky školské praxe (tvorba školních vzdělávacích programů, maturita apod.).

Studenti si osvojí základní vědomosti a dovednosti potřebné pro výuku českého jazyka: složky předmětu, cíl a obsah výuky na SŠ – jednotlivé tematické celky, normativní dokumenty, hodnocení a klasifikace, didaktická analýza učiva.