Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech as L2: Acquisition Research

Class at Faculty of Arts |
ABO500396

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je věnován problematice výzkumu češtiny nerodilých mluvčích, češtiny jako cizího jazyka. Studenti se seznámí s některými význačnými směry výzkumu jazyka nerodilých mluvčích, následně se pak pokusí formulovat vlastní výzkumný projekt a realizovat na jeho základě menší výzkumnou sondu.