Charles Explorer logo
🇬🇧

B. Němcová's "Babička" from the ethnolinguistic perspective

Class at Faculty of Arts |
ABO500401

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář se bude zabývat magickým obrazem světa v Babičce B. Němcové. S východiskem ve studiích M. Eliadeho, J. Bartmińského, N. I. Tolstého, J. Kajfosze aj. budou ukázány základní principy magického obrazu světa (a prožívání sacrum, zejm. v tradičním lidovém prostředí) a možnosti jeho studia na základě jazyka, folkloru a uměleckých textů. Tyto principy budou vztaženy zejm. k "magickému kruhu času" v Babičce a k lidové magické sémiotice, která se v Babičce uplatňuje (též v porovnání s Kyticí K. J. Erbena). V sémantických strukturách češtiny a zároveň v textu Babičky budeme hledat kořeny specifického obrazu světa ve vybraných konceptualizačních okruzích.

Podle zájmu účastníků se bude v jednotlivých prezentacích zkoumat, jak je člověk v Babičce vztažen k vlastnímu tělu a smyslům, k životu a různým jeho obdobím a modifikacím, ke smrti, k spánku a snění, k emocím, k jiným lidem (stereotypy rodinných rolí, stereotypy věkové a genderové, národnostní), ke zvířatům, rostlinám, jídlu a pití, oblékání, a také k přírodě v širokém smyslu slova, počasí a času.  Zohledněna přitom bude magická sémiotika (performativní úloha "znamení", magické působení určitých věcí, dějů, úkonů apod., sváteční rituály aj.                        

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

S východiskem v polské a ruské etnolingvistice a kulturní sémiotice se seminář soustředí na magický obraz světa v Babičce Boženy Němcové, zejména s ohledem na reflexi prožívání času a magickou sémiotiku. V této perspektivě budou účastníci věnovat pozornost různým sémantickým okruhům (živly, rostliny, zvířata, barvy, lidské tělo, ošacení, jídlo ap.).