Charles Explorer logo
🇬🇧

Montaigne's essays and Pascal's paradoxes. About the individual existence and the human lot

Class at Faculty of Arts |
ABO500407

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměří: a) na analytické čtení a výklad vybraných Montaignových esejů, např. esejů o autorově vlastní povaze a individualitě (nový styl autoportrétu ‒ „kouzlo vady“), o cestách a umění cestovat, o proměnlivém lidském bytí a nestálosti (Montaignův radikální relativismus), o jinakosti a toleranci (eseje O kanibalech, Objev Nového světa), o vládě zvyku, o přátelství a smrti. b) na výklad stěžejních pascalovských otázek, pochybností a paradoxů (a jejich literární formy – barokizující dramatiky) týkajících se individuální existence: Kdo jsem, kým jsem byl nebo kým budu? Pascalův člověk obklopený neznámem, neurčitostí, hledající pevný bod.