Charles Explorer logo
🇬🇧

Poetry in Exile

Class at Faculty of Arts |
ABO500408

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Běžně, aniž bychom o tom uvažovali, čteme básně v určitém rámci společenství a jazyka a něco podobného předpokládáme o jejich vzniku. Exil představuje stav, ve které jsou některé základní podmínky poezie a její recepce narušené nebo změněné. Píše básník v exilu sám pro sebe, je exilová poezie něco jako tanec v naprosté tmě, jak píše Ovidius? Ovlivňuje jiné místo, společenství a jazyk poetiku spojenou s jiným kontextem? Ovidiovy exilové elegie v řadě ohledů představují ve své době zvláštní případ, na druhé straně se velmi rychle začlenily do kánonu západní poezie a mnozí básníci na ně navázali jako na zavedený vzor. Tuto problematiku se pokusíme zmapovat podrobněji, ukázat, že například odkazování ke starší tradici je pro poetiku exilu důležité, zároveň ale básníci v různých historických situacích přicházejí s něčím novým. Druhou stránkou problematiky je představa lidského života jako exilu. Ta má kořeny v biblické tradici, pozoruhodně a leckdy nezávisle na ní ale ožívá u řady moderních básníků. -tyto naznačené problematické okruhy bychom měli sledovat na poezii od antiky do současnosti s důrazem na českou exilovou poezii po roce 1948.  

Základní okruhy: 1. pojem exilu, exil a poezie, základní pojmy a problémy.2. antické vzory a témata a jejich moderní přisvojení (Ovidius, Vergilius, Horatius, koncepce Arkádie jako země poezie).3. život jako exil, moderní básník jako absolutní vyhnanec (Baudelaire, Mácha ad.).4. Topologie exilu: domov - cizina, objev nového prostoru - nepřátelská cizina; úkryt, utopie.5. Typologie exilu - exil a koncepce nomadismu, strukturovanost vztahu k "domovu".6. Odchod a návrat jako strukturní prvky exilové básně.7. básníci českého exilu po roce 1948: vybraní básníci, básně a antologie; širší kontext  české exilové poezie na základě předchozích bodů.

Program semináře: 20. 2. úvod - základní pojmy: exil, poezie a exil; místo, společenství a jazyk jako rámce poezie 27. 2. četba: Hilde Domin, Ovidius - důležitá topoi Ovidiovy exilové poezie 6. 3. exil a paměť; četba: Ovidius (pokračování); Baudelaire: báseň Labuť (překlad Sv. Kadlece i francouzský originál zde) 13.3. topologie exilu: úkryt; četba: V. Flusser 20. 3. obrazy Arkádie 27. 3. české antologie exilové poezie (Neviditelný domov, Čas stavění; Zahrada v zemi nikoho; Almanach české zahraniční poezie 1979) 3. 4. exilové antologie, pokračování 10. 4. Ivan Blatný (soubor Jazyky, Stará bydliště plus další vybrané básně) 17. 4. Milada Součková - vybrané básně z exilových sbírek 24. 4. Ivan Diviš - sb. Odchod z Čech plus další vybrané básně 1. 5. - státní svátek 8. 5.  - státní svátek 15. 5. - "prostor dne", objevování cizího prostoru a jeho rámce: Petr Král: Prázdno světa; Ivan Schneedorfer: Básně z poloostrova / Saint-John Perse: Exil 22. 5. - nomadismus: pojem v kontextu českého exilu, nomadismus v prostoru a v jazyce, Věra Linhartová: Twor; Masožravé portréty plus další vybrané texty; Jiří Gruša: Básně                  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmětem kurzu bude vztah poezie a exilu, u básníků, kteří spali v exilu, i u těch, kteří exil tematizovali. Exil je přitom chápán v širším a proměnlivém významu od různých podob vyhnanství až po koncepce lidského života jakožto exilu. část semináře bude věnována výkladu, část četbě básní a vybraných teoretických textů