Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical Theories and Medieval Texts: Parzival

Class at Faculty of Arts |
ABO500409

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předběžný sylabus:

(A) V prvních třech týdnech semestru budeme Parzivala společně číst s cílem získat alespoň povšechné ponětí o celku románu.

(B) Čtvrtá lekce bude věnována testu ověřujícímu, zda všichni četli pozorně, a následné reflexi.

Povšechná obeznámenost s celým dílem nám umožní v následujících osmi lekcích aplikovat na ně rozličné literárněvědné metody, s nimiž budou spojeny jednotlivé studentské referáty. Konkrétní pořadí vypadá dle dohody takto: 20. 3. (1) New Philology a materialita rukopisného média 27. 3. (2) Performative Turn 3. 4. (3) New Historicism 10. 4. (4) Spatial Turn I. 17. 4. (5) Spatial Turn II. 24. 4. (6) Religious Turn 15. 5. (7) Iconic Turn 22. 5. závěrečná diskuse a zápočty

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměřuje na rytířský román Parzival Wolframa z Eschenbachu, jehož důležitost zejména ve střední Evropě snese podle některých badatelů srovnání s Dantovou Komedií, a který zůstal neobyčejně populární od začátku 13. století, kdy byl sepsán, po celý středověk – dodnes se dochoval ve stovce rukopisů a fragmentů, roku 1477 byl poprvé vydán tiskem a popularitu ztratil až během reformace. Za vlády lucemburských králů zřejmě v Čechách vznikl jeho překlad, dnes ztracený.

Parzivala pozorně přečteme, budeme dávat pozor na fenomény, které lze zobecnit a shledat i v jiných středověkých textech, a prakticky se seznámíme s metodami současné literární vědy a medievistiky. Pracovat budeme s českým přebásněním románu od Jindřicha Pokorného (Praha: Aula, 2000), schopnost číst (středohorno)německy tedy pro účast v tomto kurzu není podmínkou. Texty k jednotlivým metodám budou k dispozici elektronicky, vždy česky nebo anglicky. K semináři lze přistoupit rovněž jako k úvodu do studia starší literatury a motivací k účasti na něm může být zájem o předmoderní text a jeho rukopisné médium, o středoevropskou literární historii či o literární vědu.