Charles Explorer logo
🇬🇧

Form, political unconscious, utopia, postmodernism. Reading (with) Fredric Jameson

Class at Faculty of Arts |
ABO500413

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy

I. Úvod. Genealogie Jamesonova myšlení a jeho pozice v současné literární vědě

II. Forma, utopie, masová kultura, modernismus

III. Politické nevědomí a interpretace literárního textu

IV. Jamesonova teorie postmodernismu

V. Jameson jako interpret literatury, filmu, architektury

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Fredric Jameson je jedním z nejinspirativnějších současných literárních a kulturních teoretiků. Navazuje na několik myšlenkových tradic: na různé podoby materialistického a marxistického myšlení, zejména na Frankfurtskou školu (Adorno), a dále na poststrukturalismus a psychoanalýzu (Althusser, Lacan…).

Jeho texty ovšem originálně „přepracovávají“ mnohem širší korpus soudobé západní teorie a filosofie, což je i jeden z důvodů jejich náročnosti a podnětnosti. V kurzu si představíme některé významné Jamesonovy studie a koncepty, s důrazem na jeho teorii i praxi interpretace (literárního) textu.

Jádro budou tvořit dvě patrně nejvýznamnější Jamesonovy práce. Je to jednak kniha Politické nevědomí, v níž Jameson vypracovává svůj koncept symptomatického čtení literárních textů na základě syntézy marxistických, psychoanalytických a poststrukturalistických přístupů, a přináší rovněž pozoruhodná čtení děl literárního realismu.

Zaměříme se také na Jamesonovo chápání populární kultury a na pojem utopie. Druhým klíčovým textem bude Jamesonova kniha Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu, která nejenže se stala jedním z hlavních referenčních bodů uvažování o postmodernismu, ale Jameson v ní dokresluje svou teorii interpretace, včetně pojmů jako práce nebo kognitivní mapování.

Jameson se většinou neomezuje na literaturu, zaměříme se proto i na jeho interpretace filmu, architektury a dalších umění a médií. Všechna uvedená témata a koncepty u Jamesona konvergují a zakládají možnosti důsledného čtení kulturních artefaktů v historickém kontextu ekonomiky, politiky a společnosti jako celku. Četbu Jamesonových prací si doplníme interpretacemi literárních textů („podle Jamesona“).

Kurz je koncipován jako náročnější a přednostně je určen studentům magisterského programu, v případě hlubšího zájmu o literární teorii a důkladné přípravy i studentům vyšších ročníků bakalářského programu.