Charles Explorer logo
🇬🇧

Tropology and narratology of popculture: The Modern Family (a case study)

Class at Faculty of Arts |
ABO500418

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata:

-          Naratologie serálů jako pojem teorie literatury

-          Základní pojmy television studies

-          Situace globální popkultury po roce 2010

-          Serialita a její narativní potenciál

-          Modern Family a jeho topoi: typy zobrazení ženy, „tragédie moderního muže“, vývoj a přerod LGBT témat, osud „nerda“ po roce 2010

-          Metasubverzivita a její nástroje  

-          „Sociologická“ interpretace výstavby seriálu

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz na pomezí literární vědy a television studies se bude snažit popsat některé narativní postupy a strukturní prvky v jednom vzorku globální populární kultury – seriálu Modern Family (televizní stanice ABC, 2009 - ). Za východisko si vezmeme tezi, že televizní seriály se stávají hlavním kanálem, jímž soudobý člověk, žijící v „řádu nové afektivity“ (R.

Nelson), recipuje příběhy. Reinterpretací pojmu kulturní topologie E. R.

Curtia a některých základních kategorií moderní naratologie W. Schmidta dojdeme k popisu a rozboru velkých kulturně-transgresivních témat uvnitř seriálu, konstatujeme fluktuaci sady globálně univerzálních topoi a pokusíme se teoreticky uchopit jejich dopad na pojímání některých mimofikčních témat.

Takové zkoumání bude mít za cíl jednak zpřesnění a kultivaci užívané metodologie a terminologie, jednak širší teoretickou úvahu o možnostech a mezích interpretace globálně popkulturních jevů. Otevřeme otázku pojetí fikčnosti a konstrukce fikčních světů v situaci intertextuality nových médií (zmnožení paratextů a radikální přerod jejich povahy) a otázku sociologického přístupu k interpretaci v rámci literární vědy nebo naopak mimo její pole.

Konkrétně pro seriál Modern Family se pak pokusíme popsat fenomén upevňování původních kategorií pomocí nedůsledného používání subverzivních postupů.