Charles Explorer logo
🇬🇧

Questions of children's literature

Class at Faculty of Arts |
ABO500420

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je určen jak zájemcům a zájemkyním o dětskou literaturu, tak těm, kteří zatím netuší, proč by jí měla literární věda věnovat pozornost.

Primárním cílem kurzu je prozkoumat hlavní textové znaky literatury pro děti, sekundárně se pak budeme zabývat vnětextovými charakteristikami této literatury, jež pro interpretaci často bývají stejně relevantní jako text sám.

Jako prameny využijeme např. texty Daniely Fischerové, Astrid Lindgrenové, Daisy Mrázkové, Maurice Sendaka, Petry Soukupové nebo Petra Stančíka. Četbu primárních textů přitom budeme příležitostně prokládat odbornými reflexemi literatury pro děti.