Charles Explorer logo
🇬🇧

Culture and Policy – Selected Texts and Problems in the 2nd half of the 20th Century

Class at Faculty of Arts |
ABO500421

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Mojmír Grygar o Karlu Teigovi 1) Grygar, Mojmír: Teigovština. Trockistická agentura v naší kultuře, Tvorba 20, č. 42–44, 1951.

Grygar, Mojmír: O řadě falešných podrobností, Literární noviny 8, 1997, č. 3 a 4, pokaždé s. 6. Nápravník, Milan: Příklad Mojmíra Grygara (Ad: O „řadě falešných podrobností“, LtN č. 3–4/1997), Literární noviny 8, 1997, č. 11, s. 6 a 7.

Jan Mukařovský na přelomu 40. a 50. let 2) Mukařovský, Jan: Ke kritice strukturalismu v naší literární vědě, in: Z dějin českého myšlení o literatuře II. 1948−1958, ed. Michal Přibáň Ústav pro českou literaturu: Praha 2002, s. 147–155; původně Tvorba, č. 40, 1951. Mukařovský, Jan: Stranickost ve vědě a umění, Orbis: Praha 1949.

Steiner, Petr: Od strukturalismu k marxismu (a zpět?). Jan Mukařovský 1945–1963, Litikon 3, No. 1, 2018. Šmahelová, Hana: Tvorba jako problém odpovědnosti: Nad dílem J. Mukařovského v letech 1945–1948, in: Prolamování struktur, Karolinum: Praha 2002, s. 282−293. Šmahelová, Hana: O vědě, ideologii a strukturalismu, Slovo a smysl 12, č. 23, 2015, s. 105–113. Červenka, Miroslav: Jana Mukařovského rozchod se strukturalismem, in: Obléhání zevnitř, Torst: Praha 1996, s. 386–397. Štoll, Ladislav: O tvar a strukturu v slovesném umění, Československý spisovatel: Praha 1972, s. 65–66 a 116–117.

Miroslav Holub 3) Holub, Miroslav: Napsal nám spisovatel Miroslav Holub, Práce 18. srpna 1973.

Holub, Miroslav: Miroslav Holub, in: Osočení. Pravdivé příběhy lidí z „Cibulkova seznamu“, ed. Zdena Salivarová-Škvorecká, Host: Brno 2000, s. 320. Holub, Miroslav: Krieglova cena za statečnost, Lidové noviny 10, č. 196 (22. 8.), 1997, s. 20. Kabeš, Petr: Holub na báni, Lidové noviny 10, č. 207 (4. 9.), 1997, s. 9. Holub, Miroslav: Holub na báni II, Lidové noviny 10, č. 211 (9. 9.), 1997, s. 9. Kabeš, Petr: Holub na báni III. aneb Do třetice, Lidové noviny 10, č. 224 (24. 9.), 1997, s. 9. Holub, Miroslav: Podruhé a naposledy, Lidové noviny 10, č. 227 (27. 9.), 1997, s. 9.

Šabouk, Štoll a Taufer o Halasovi 4) Štoll, Ladislav: Třicet let bojů za českou socialistickou poezii, Orbis: Praha 1950. Především pasáže o Halasovi. 5) Šabouk, Sáva: Bloudění kolem skutečnosti básníka, Literární měsíčník 5, č. 8, 1976, s. 46–52. Šabouk, Sáva: Bloudění kolem skutečnosti básníka, pokračování, Literární měsíčník 6, č. 1, 1977, s. 39–47. 6) Štoll, Ladislav: K osudům básnických odkazů, Tvorba, č. 6, 1978, s. 14–17. 7) Taufer, Jiří: Tápání estetikovo, Tvorba, č. 12 (22. 3.), 1978, s. 14.

Bauer, Michal: Tíseň tmy aneb Halasovské interpretace po roce 1948, Akropolis: Praha 2005. Bauer, Michal: Norma poezie, Slovo a smysl 4, č. 7, 2007, s. 139–162. Kosatík, Pavel: Ladislav Štoll likviduje Františka Halase, in: České okamžiky, Torst: Praha 2011, s. 209–215. Kučera, Martin: Skica pokusu o objektivizaci zjevu Ladislava Štolla, Soudobé dějiny 12, č. 1, 2005, s. 95–101.

Miroslav Jindra o Jamesi Joyceovi 8) Jindra, Miroslav: Joyceův Odysseus dnes (předmluva), in: Joyce, James: Odysseus, přel. Aloys Skoumal, Odeon: Praha 1976, s. 5–11.

Čermák, Josef: Odeon byl monopol vědění, vzpomíná Josef Čermák (rozhovor s Danielem Anýžem), Mladá fronta DNES 11, č. 20 (24. 1.), 2000, s. 14.

Jaroslav Čejka a Milan Jungmann o Milanu Kunderovi 9) Čejka, Jaroslav: Kýč třetí generace. O jednom románu, ale nejen o něm, Tvorba, č. 3 (20. 1.), 1988, s. 3, též Z dějin českého myšlení o literatuře 4, 1970–1989, ed. Michal Přibáň, Ústav pro českou literaturu AV ČR: Praha 2005, s. 348–353. 10) Jungmann, Milan: Kunderovské paradoxy, in: Cesty a rozcestí, Londýn 1988; původně Obsah 20, č. 77, 1986, 135–162, též in: Z dějin českého myšlení o literatuře 4, 1970–1989, ed. Michal Přibáň, Ústav pro českou literaturu AV ČR: Praha 2005, s. 312–338.    

Weber, David: Jaroslav Čejka (rozhovor s J. Č.), in: Vítězové? Poražení? Životopisná interview. II. díl. Politické elity v období tzv. normalizace, ed. Miroslav Vaněk a Pavel Urbášek, Prostor: Praha 2005, s. 9–74. Jungmann, Milan: Kunderovi obránci v ofsajdu, Literární noviny 17, č. 48 (27. 11.), 2006, s. 11.

Honzíkova cesta

Říha, Bohumil: Honzíkova cesta, Axióma: Praha 1991; Albatros: Praha 1985. 11) Petráček, Zbyněk: Postmoderní Honzík v postdružstevním světě. I dnes jsou spisovatelé ochotni převyprávět svá díla, Respekt 17, č. 20, 1996, s. 2. 12) Toman, Jaroslav: Spor o Říhu aneb Jak Honzík o družstvo přišel, Tvar 7, č. 15, 1996, s. 5–6.

Vavrušková, Zdeňka: Má se literatura pro děti a mládež upravovat?, diplomová práce, Filozofická fakulta MU, Brno 2006 – srovnání verzí textu. Moučková, Miroslava: Jak se cenzurují knihy, Haló noviny 6, č. 33 (8. 2.), 1996, s. 5. Segi, Stefan: Honzíkova cesta za cenzurou a politickou korektností. Regulace na poli literatury pro děti a mládež, in: M. Wögerbauer, P. Píša, P. Šámal, P. Janáček a kol: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře. 1749–2014. II. díl.,  Academia: Praha 2015, s. 1495–1507.

Cenzura tichem? 13) Matoušková, Ivana: Intolerance, Haló noviny 7, č. 280 (29. 11. 1997), příloha Čtení pro volné chvíle, č. 46, s. V.

Cigánek, Jan: Příliš mnoho demokratů, Obrys-Kmen 2, č.6, 1996, s. 1–3, též Psáno do budoucna, s. 22–23. (Reaguje na: Kantůrková, Eva: Polemika v Tvaru, č. 9, 1996, s. 2; Mikuláček, Alexej: odpověď v anketě Literární kritici o literární kritice, Tvar 7, č. 7, 1996, s. 10; Kantůrková, Eva: Eva Kantůrková, příspěvek v diskusi, in: Dluhy českých vzdělanců. Diskuse ke studii Jana Čulíka, Listy. Nezávislý dvouměsíčník, Listy 96, č. 1, 1996, s. 95–109, příspěvek s. 108–109; Čulík, Jan: Dluhy českých vzdělanců, Listy. Nezávislý dvouměsíčník, Listy 95, č. 8, 1995.) Lukeš, Jan: Láska je věřit, že láska je: nad novými sbírkami Petra Cincibucha, Petra Skarlanta a Karla Sýse aneb Generace pětatřicátníků po dalších pětatřiceti letech, Host 6, č. 30, 2014, s. 18–21.

Janáček, Pavel: Cenzura tichem a trhem. Komunistická strana a její literární okruh, in: M. Wögerbauer, P. Píša, P. Šámal, P. Janáček a kol: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře. 1749–2014. II. díl.,  Academia: Praha 2015, s. 1449–1452.

Kultura a neoliberalismus 14) František Mikš: Kulturní politika a její evropská a česká dilemata, Kontexty 7, č. 2, 2015, s. 21–24. 15) Tomáš Drobný: Kultura na okraj

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kultura a politika – vybrané texty a problémy druhé poloviny 20. století

V kursu se budeme věnovat různým podobám a projevům ideologie a politických názorů, formám služebnosti propagandě a podléhání cenzuře či autocenzuře, a to na vybraných textech literární vědy, kritiky a kulturní publicistiky v jednotlivých dekádách po roce 1945 až do let devadesátých minulého století. Prizmatem, jímž budeme na texty pohlížet, budou primárně koncepty ideologie (T. Eagleton), politiky a politické interpretace (P. C. Hogan), propagandy (E. Salminen) a (auto)cenzury (Salminen, L. Losev). Zaměříme se na strategie psaní, jakými autoři reagovali na panující „poměry“ v kultuře; dotkneme se témat jako vnitřní přerod, prozření, dogmatismus, oportunismus, prospěchářství, autoritářství, svoboda slova a názoru, ekonomická svoboda ad.