Charles Explorer logo
🇬🇧

Hermann Broch in Bohemia

Class at Faculty of Arts |
ABO500423

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Práce v semináři bude spočívat především

1) v osvětlení Brochovy biografické vazby k českým zemím, spolu s interpretací materiálů dokumentujících jeho kontakty s osobnostmi prvorepublikového Československa (mj. Milena Pollaková/Jesenská, Arne Laurin, Václav Tille), se zřetelem k drobným recenzím, jimiž se Broch v letech 1919– 1921 vyslovil ke knihám P. Leppina, H. Saluse, E. E. Kische, F. Šrámka;

2) v rozpravě nad Brochovými texty, jež mohly v meziválečném Československu rezonovat (tj. především nad články publikovanými v deníku Prager Presse a románovou trilogií Die Schlafwandler, 1930–1932);

3) v reflexi poválečné korespondence mezi H. Brochem a H. G. Adlerem (téma Terezína);

4) v diskusi nad stopami/projevy poválečné českojazyčné recepce Brochova díla, zejména překlady a komentáři Rio Preisnera, reflexemi Růženy Grebeníčkové aj.