Charles Explorer logo
🇬🇧

How to teach Czech as a foreign language

Class at Faculty of Arts |
ABO500425

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vzdělávání žáků OMJ v ČR

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Sociokulturní aspekty při výuce žáků s OMJ 

Výuka čj jako L2 – shody a odlišnosti ve výuce, místo gramatiky ve výuce ČCJ  

Jazyková diagnostika, hodnocení a sebehodnocení v jazyce

Evropské jazykové portfolio

Učebnice a další didaktické nástroje

Aktivity pro rozvoj čtení a poslechu s porozuměním

Aktivity pro rozvoj mluvení a psaní

Využití filmu ve výuce

Elektronické a on-line materiály

Asistent pedagoga      

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je určen pro všechny zájemce o vyučování češtiny jako cizího/druhého jazyka, zejména pro studenty Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Učitelství českého jazyka a literatury.

Kurz se koná distanční formou, která zahrnuje 10 online lekcí a 3 prezenční setkání (22. 2., 22. 3., 10. 5., tato setkání proběhnou v čase od 9.10 do 10.40 na hlavní budově FF Uk, v místnosti č. 24). Každý týden bude zveřejněna nová online lekce, jejíž součástí bude vypracování úkolu. Účastníkům kurzu je povoleno odevzdávat vypracované úkoly se zpožděním, nejpozději však do 30. 6. 2019.