Charles Explorer logo
🇬🇧

Corpora and Czech as a foreign language teaching

Class at Faculty of Arts |
ABO500426

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Charakteristika korpusu a typy korpusů

Apliklace SyD

SyD - pracovní listy

Aplikace Treq

Treq - pracovní listy

Aplikace Morfio

Morfio - pracovní listy

Aplikace KWords a pracovní listy

Rozhraní KonText 

KonText - pracovní listy

Akviziční korpusy

Akviziční korpusy - pracovní listy

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je koncipován jako distanční kurz v prostředí Moodle s možností prezenčních setkání. Na základě prezentací se studenti dozví, co je jazykový korpus a čím je specifický, jaké typy jazykových korpusů existují, jak se liší a k čemu se hodí.

Naučí se pracovat s korpusovým vyhledávačem a dalšími korpusovými aplikacemi a seznámí se s možnostmi praktického využití všech korpusových zdrojů ve výuce. Naučí se, jak vytvořit cvičení založená na korpusech a jak na základě těchto cvičení vytvořit pracovní listy použitelné ve výuce.