Charles Explorer logo
🇬🇧

Literature of Central Europe

Class at Faculty of Arts |
ABO500430

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Charakteristika kurzu:

Tentokrát se v kurzu Středoevropské literatury zaměříme na texty, které vyšly po roce 1989. Jedním z nejčastějších výkladových rámců středoevropské literatury je tzv. habsburský mýtus. Rakouští autoři (jako Joseph Roth, Robert Musil) tuto mýtickou tkáň konstruují a dekonstruují současně. Sebeobraz středoevropské kultury zafixovaný v podobě habsburského mýtu vypráví o prožitku (a jeho reflexi) agónie „světa včerejška“, která těká mezi dvěma póly středoevropské iluze - melancholickým vědomím úpadku a bezstarostnou operetní lehkomyslností, barokní tragikomedičností a biedermeierskou idylou, úzkostí a trapností. Nostalgická touha po ztraceném světě jistot a současně jizlivá ironizace téhož světa mohou vést pouze k fragmentární výpovědi, ke „kultuře fragmentu.“ Je ovšem „svět včerejška“ autorů publikujících po roce 1989 tímtéž včerejškem? Co nahrazuje habsburský mýtus v současné středoevropské literatuře? Dochází k jeho neustálé regeneraci nebo vznikají mýty nové? Jsou útěky k historickým příběhům a postavám projevem nové mytizace, výrazem neutuchajícího života „pod tíží dějin“ nebo pokusem se tohoto jha zbavit? To jsou jen jedny z mnoha otázek, na něž budeme hledat odpověď. Výběr textů zároveň vybízí k sledování dílčích problémů – jako např. podoby fragmentárního psaní, komparace obrazů osobní a historické paměti, obrazy exilu, vystěhovalectví, spor o tzv. migrantskou literaturu. Formou analýzy esejistických a beletristických textů se tedy pokusíme nalézt historická, kulturní a filosofická východiska současného středoevropského prostoru a jeho literární paměti. Cílem je komparace témat, žánrů, postupů, nikoli důkladná analýza jednotlivých národních literatur.

Požadavky k atestaci: aktivní účast v semináři, průběžná četba zadaných textů, diskusní příspěvek

Hlavní tematické okruhy: 1) glosa, aforismus jako narativní akt na pomezí mezi filosofickým a literárním textem 2) zpověď, vyznání – detail, pozadí, věci jako kód intimního vyprávění 3) deníková a memoárová literatura, epistolární vyprávění – různé podoby esejistické „autenticity“ 4) „fragmentární psaní“; fragment jako melancholický estetický princip, jako výraz „středoevropské melancholie“ 5) esej jako románová struktura 6) fragment jako aspekt nepřítomného, nostalgie cestovaní (cestopisné eseje) 7) obrazy identity - bloudění, putování, vystěhovalectví; emblémy jiného a cizího 8) mytizace versus historizace 9) nostalgie a falešná vzpomínka

Povinná literatura:

Claudio Magris: Dunaj

Daniel Kehlmann: Vyměřování světa

Florian Illies: 1913. Léto jednoho století

Saša Stanišić: Noc před oslavou

Dragan Velikić: Astrachán

Pál Závada: Jadvižin polštář

Szilárd Borbély: Nemajetní nebo Ferenc Barnás: Devátý

Taras Prochasko: Jinací

Gergely Péterfy: Vycpaný barbar

Péter Esterházy: Harmonia caelestis

Olga Tokarzuková: Běguni

Stefan Chwin: Haneman

Andrzej Stasiuk: Moje Evropa nebo Cestou do Babadagu

Daniela Hodrová: Točité věty

Doporučená literatura:

FLUSSER,Vilém: Bezedno : filosofická autobiografie. Praha : Hynek, 1998.

SUSINI-ANASTOPOULOSOVÁ, Francoise: Fragmentárne písanie. Bratislava:

Kalligram 2005.

MANN, Thomas: Eseje. Bratislava: Kalligram 2006.

MILOSZ, Czeslaw: Saligia a jiné eseje. Brno: Barrister a Principal 2005.

MILOSZ, Czeslaw: Traktáty a přednášky ve verších. Olomouc: Votobia 1996.

MILOSZ, C.: Rodná Evropa.Votobia, Olomouc 1997

CANETTI, Elias: Svědomí slov. Praha: Torst 1992.

BHABHA, Homi K. Místa kultury. Praha: Tranzit.cz, 2012.

BRAUN, Michael: "Hörreste, Sehreste" : das literarische Fragment bei Büchner, Kafka, Benn und Celan. Köln : Böhlau, 2002.

FLUSSER,Vilém: Jazyk a skutečnost. Praha : Triáda, 2005.

FLUSSER,Vilém: Jude sein : Essays, Briefe, Fiktionen. Berlin : Philo, 2000.

GELLNER, Ernest: Jazyk a samota. Brno: CDK 2005.

KONRÁD, György. The Melancholy of Rebirth: Essays from Post-Communist Central Europe, 1989–1994.NewYork:HarcourtBrace,1995.

JANČAR, Drago: Příčky z Jákobova žebříku. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2006.

JANČAR, Drago: Brioni. Praha: Volvox Globator 2005.

KERTÉSZ, Imre: Vyhnaný jazyk. Bratislava: Kalligram 2003.

MILOSZ, Czeslaw: Záhrada vied. Bratislava: Kalligram 2002.

FÖLDÉNYI, Lászlo F.: Goyov pes. Bratislava: Kalligram 2007.

ASSMANOVÁ, Aleida: Prostory vzpomínání: Podoby a proměny kulturní paměti. Praha: Karolinum, 2018.

LACHMANNOVÁ, Renate: Memoria fantastika. Praha: Herrmann a synové, 2002.

FIUT, A.: Být či nebýt Středoevropanem?: V Evropě, čili…(eseje nejen o polské literatuře). Votobia, Olomouc 2001

ESTERHÁZY,P.: Hrách na zeď

BĚLOHRADSKÝ, V.: Mitteleuropa: rakouská říše jako metafora. On: Přirozený svět jako politický problém. ČS, Praha 1991

MAGRIS, C.: Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Triáda, Praha 2001

RÁKOS, P.: Národní povaha naše a těch druhých. Sebeklamy a předsudky jako dějinotvorná síla. Kalligram, Bratislava 2OO1

SZÜCS, J.: Tri historické regióny Európy. Kalligram, Bratislava 2001

BENJAMIN, W.: Psani vzpomínání: Vybrané spisy III. Praha: Oikoymenh, 2016.

TRÁVNÍČEK, J.(ed): V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém. Host, Brno 2009.

ANDERSON, Benedict: Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha: Karolinum, 2008.

KROUTVOR, Jiří: Potíže s dějinami. Praha 1990.

ASSMANN, Jan. Kultura a paměť, Praha: Prostor, 2001.

SCHAMA, Simon: Krajina a paměť. Praha: Argo, Dokořán, 2007.

WHITE, Hayden: Tropika diskursu. Kulturně-kritické eseje. Praha: Karolinum, 2010.

DAVIES, Norman, MOORHOUSE, Roger: Mikrokosmos. Portrét jednoho středoevropského města. Praha: BBart, 2006.

BACHELARD, Gaston: Poetika prostoru. Praha: Malvern, 2009.

KROUTVOR, Josef: Klobouk, kniha a hůl. Studie „kráčející postavy“ v krajině. Praha: Pulchra, 2009.

TODOROV, Tzvetan. V mezní situaci. Praha: Mladá fronta, 2000.

ATZE, Marcel: Středoevropští spisovatelé v exilu. Brno 2000.

Kultura a místo. Studie z komparatistiky. Praha: FF UK, 2001.