Charles Explorer logo
🇬🇧

Working with didactic tools (textbooks, software, corpora)

Class at Faculty of Arts |
ABO500436

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Edukační médium v procesu vyučování, typy edukačních médií a jejich funkce

Přístupy a metody ve výzkumu DN

Parametry textu DN

Obsah DN

DN ve vyučovacím procesu

Transformace, artikulace a reprezentace vzdělávacího obsahu

DN z pohledu pedagogického výzkumu.

Využití jazykových korpusů ve výuce češtiny

Využití akvizičních korpusů ve výuce češtiny

Digitální materiály

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V rámci semináře se podíváme na edukační médium jak v teoretické rovině (význam didaktických nástrojů, tvorba didaktických nástrojů, využití didaktických nástrojů, analýza didaktických nástrojů, výzkum didaktických nástrojů), tak v praktické (představíme si dostupné didaktické nástroje, tedy korpusy, soubory učebnic, pracovních sešitů a dalších pomůcek používaných v současné době na středních školách a na víceletých gymnáziích, naučíme se pracovat s DN v rámci plánování hodiny a stanovení výukových cílů).