Charles Explorer logo
🇬🇧

Working with didactic tools (textbooks, software, corpora)

Class at Faculty of Arts |
ABO500437

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Stupně jazykových znalostí podle SERR  a současné učební materiály pro vyučování češtiny jako cizího jazyka.

Uplatnění a možné limity účinnosti didaktických nástrojů a metod z hlediska rozvíjení komunikační kompetence.

Didaktické nástroje k rozvíjení klíčových dovedností receptivních a produktivních.

Didaktické nástroje a postupy při vyučování gramatiky a slovní zásoby češtiny.

Využití jazykových korpusů ve výuce češtiny jako cizího jazyka a v tvorbě a adaptaci učebních materiálů.

Rozbory vybraných učebních materiálů a praktické úkoly.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je zaměřen prakticky – v jeho rámci se podíváme na edukační médium jak v teoretické rovině (význam učebnic, tvorba učebnic, využití učebnic, analýza učebnic, výběr vhodné učebnice, kritické hodnocení učebnice, výukové programy a aplikace, korpusy), tak v praktické (představíme si dostupné soubory učebnic, pracovních sešitů, korpusy a další pomůcky vhodných jak pro skupinovou, tak individuální výuku).