Charles Explorer logo
🇬🇧

Information Structure of the Sentence and Discourse (2nd cycle - group A)

Class at Faculty of Arts |
ABO500503

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

- Pojem informační struktury věty (v tradiční terminologii: aktuální členění věty) jako sémanticky relevantního aspektu větné stavby a jazykové prostředky jeho vyjádření v různých typech jazyků.

- Zachycení informační struktury ve formálním popisu jazyka.

- Informační struktura a její anotování v počítačovém Pražském závislostním korpusu.

- Využití anotovaného počítačového korpusu k ověřování teoretických hypotéz obecně a v oblasti informační struktury věty zvlášť.

- Od stavby věty k výstavbě nadvětných celků (diskursu): jak lze poznatků o struktuře věty využít pro studium různých aspektů diskursu.

- Pojem společné zásoby znalostí mluvčího a posluchače a hierarchie stupňů aktivovanosti jednotlivých prvků této zásoby. Aplikace na rozbor textů různého stylistického charakteru.

- Otázky reference výrazů v textu, odkazování v textu, koreference.

- Zachycení koreference v Pražském závislostním korpusu, s možností počítačové analýzy koreferenčních vztahů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Informační struktura věty (nebo v tradiční terminologii aktuální členění věty) je důležitým východiskem pro studium celků větších než věta, tedy diskursu (textu) a jeho výstavby. V semináři bude nejprve pojednáno o sémantickém dosahu tohoto větného členění, o způsobu jeho zachycení ve formálním popisu jazyka a o jazykových prostředcích k jeho vyjádření.

Ve druhé části se zaměříme na otázky výstavby nadvětných celků (diskursu), například na sledování koreferenčních a anaforických vztahů v textu. Uvedenou problematiku budeme zkoumat pomocí počítačového Pražského závislostního korpusu.