Charles Explorer logo
🇬🇧

Methods of Linguistic Research

Class at Faculty of Arts |
ABO500507

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz bude realizován formou audiokomentovaných prezentací s občasnými online setkáními přes ZOOM. Orientační program.

1. Základní pojmy empirického výzkumu.

2. Vzorek a populace, reprezentativnost.

3. Dotazníky vs. rozhovory v lingvistice.

4. Pozorování a jeho strukturace.

5. Příprava vlastního experimentu

6. Validita a reliabilita výzkumu + příprava vlastního experimentu

7. Metodologie v experimentálních studii

8. Vztahy mezi proměnnými.

9. Tabulky a grafy

10. Typy proměnných + deskriptivní statistika.

11. Analýza výsledků vlastního experimentu.

12. Rozdělení dat a variabilita.

13. Vědecká etika.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět bude založen na představování základních aspektů empirického lingvistického výzkumu jak formou přednášek, tak formou průběžné přípravy a realizace vlastního výzkumu na domluvené téma. Součástí předmětu bude procvičování získaných poznatků

Study programmes